Lelki feltöltődés Nagykökényesen

2019 októberének utolsó előtti hétvégéjén tartottuk kollégiumunk szokásos őszi lelkigyakorlatát, a tavalyi évhez hasonlóan Nagykökényesen. Egy bő félóra autózás után, szombat reggel érkeztünk meg a plébániára, ami otthont adott ennek az imádságos hétvégének. Rövid berendezkedés után el is kezdtük az elmélkedések sorát. Idei lelkigyakorlatunk vezérfonala Szent Lukács evangéliumának bizonyos részein alapult. Így említésre került többek között a naimi ifjú feltámasztásának története, a gazdag emberről és a szegény Lázárról szóló példabeszéd, valamint hallhattunk a Krisztust követők valódi örömének okáról is. Számos szakaszt kiscsoportokban beszéltünk át, és gondolatainkat később megosztottuk a többiekkel is. Szombaton és természetesen vasárnap is részt vettünk a Legszentebb Áldozaton, a Szentmisén, amelyet -a lelkigyakorlatunkat is vezető- Piusz apát úr mutatott be. Ezenkívül mély beszélgetésekben is részünk volt, ahol megoszthattuk egymással a Krisztussal és az Ő Egyházával kapcsolatos élményeinket, tapasztalatainkat. Mindkét nap imádkoztuk a katolikus egyház legfontosabb imádságainak egyikét, a zsolozsmát. Szombat este rózsafűzérrel és Szentírás-olvasással virrasztottunk a templomban. Vasárnap az ünnepi Szentmise után indultunk vissza a kollégiumba, hogy egy kis megállás, szünet után folytassuk egyetemi tanulmányainkat.